Dział Fizjoterapii

Dział Fizjoterapii

tel. 12- 644-73-90

czynny:  poniedziałek, środa, piątek  w godzinach 8-17
               wtorek, czwartek  w godzinach 8-18

Świadczenia bezpłatne, w ramach kontraktu z NFZ , udzielane są osobom objętym powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym i posiadającym aktualne skierowanie.

Świadczenia udzielane są Pacjentom również odpłatnie .

Szczegółowa informacja: 12 644-73-90

proponujemy szeroki zakres zabiegów fizykoterapeutycznych:

  • krioterapię
  • laseroterapię
  • magnetoterapię
  • elektroterapię
  • ultradźwięki
  • światłolecznictwo
  • masaże
  • masaże wirowe kończyn górnych i dolnych
  • oraz zabiegów kinezyterapii m.in. metodami: Mc Kenzie, PNF.