e-rejestracja

Zasady korzystania z e-rejestracji w NZOZ Ośrodek Reumatologiczno -Rehabilitacyjny sp. z o.o.

e-mail do rejestracji elektronicznej: rejestracjaosrodek@interia.pl

W treści e-maila należy podać:

◾ imię i nazwisko Pacjenta
◾ PESEL
◾ adres
◾ nazwę Poradni (aby zarejestrować się do wybranego lekarza należy wpisać jego nazwisko)
◾ rozpoznanie
◾ datę wydania skierowania
◾ informację czy wizyta w poradni jest pierwszorazowa, czy jest kontynuacją leczenia
◾ proponowany termin
◾ numer kontaktowy- telefon

UWAGA:
1. Wysłanie formularza nie oznacza dokonania rejestracji. Rejestracja jest potwierdzona telefonicznie przez pracownika przychodni do 3 dni roboczych.
2. Ostateczny termin wizyty jest wyznaczany na podstawie list oczekujących na dane świadczenie.
3. Pacjenci mogą rejestrować się wyłącznie na jeden termin do danej Poradni.
4. Pacjent, który zgłasza się po raz pierwszy do Poradni, musi zgłosić się do Rejestracji w celu założenia kartoteki. Pacjent musi okazać skierowanie do Poradni.