Nasze usługi

Rejestracja

tel.12 644-73-90
czynna: poniedziałek-piątek
w godzinach:7-18
Poradnia Rehabilitacyjna

tel. 12 644-73-90

czynna : poniedziałek-czwartek

Specjaliści:
lek. Anna Smoroń
lek. Małgorzata Matyas-Rudzińska
Świadczenia bezpłatne, w ramach kontraktu z , udzielane są osobom objętym powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym i posiadającym aktualne skierowanie.
Świadczenia udzielane są Pacjentom również odpłatnie .
Szczegółowa informacja: 12 644-73-90
Dział Fizjoterapii

tel. 12- 644-73-90

czynny: poniedziałek, środa, piątek w godzinach 8-17
wtorek, czwartek w godzinach 8-18

Świadczenia bezpłatne, w ramach kontraktu z , udzielane są osobom objętym powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym i posiadającym aktualne skierowanie.
Świadczenia udzielane są Pacjentom również odpłatnie .
Szczegółowa informacja: 12 644-73-90
Rodzaje zabiegów*
Ośrodek Rehabilitacji Dziennej

tel. 12-644-73-90

czynny: poniedziałek-piątek w godzinach 10-18
Świadczenia bezpłatne, w ramach kontraktu z , udzielane są osobom objętym powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym i posiadającym aktualne skierowanie.
Świadczenia udzielane są Pacjentom również odpłatnie .
Szczegółowa informacja: 12 644-73-90
Poradnia Reumatologiczna

Specjaliści:
lek. Anna Smoroń

Świadczenia udzielane są Pacjentom odpłatnie .
Szczegółowa informacja: 12 644-73-90
Rodzaje zabiegów:
proponujemy szeroki zakres zabiegów fizykoterapeutycznych:
krioterapię
laseroterapię
magnetoterapię
elektroterapię
ultradźwięki
światłolecznictwo
masaże
masaże wirowe kończyn górnych i dolnych

proponujemy szeroki zakres zabiegów kinezyterapii m.in. metodami: Mc Kenzie, PNF.