Ośrodek Rehabilitacji Dziennej

Ośrodek Rehabilitacji Dziennej
tel. 12-644-73-90
czynny: poniedziałek-piątek w godzinach 10-18

Świadczenia bezpłatne, w ramach kontraktu z NFZ , udzielane są osobom objętym powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym i posiadającym aktualne skierowanie.
Świadczenia udzielane są Pacjentom również odpłatnie .

Szczegółowa informacja: 12 644-73-90